EUR
30
komplet
od 6 komada
Čuva kabel od uticaja elektrostatičkog napona  i mehaničkih vibracija

Eliminacija elektrostatičkog napona
Teorija izolacije kablova kaže da se optimalni kablovski učinci mogu postići podizanjem
kablova sa poda, u pokušaju smanjenja mehaničkih vibracija i upravljanja elektrostatičkim
naelektrisanjem. Obično su držači kablova izrađeni od elektroizolacionih materijala kao što
su drvo, staklo, plastika ili keramika. Glavni problem kod ovih držača koji su izrađeni od
elektroizolacionih materijala što se stvara elektrostatička razlika, napon,  između kabela i
poda. Posle određenog vremena, ova elektrostatička razlika potencijala može postati jako
velika, ponekad i više desetina hiljada volti. Kada se elekrični signal šalje putem kabla,
signal može biti izobličen ili intermodulisan. Ovaj efekat je sličan slanju električnog signala
kroz kabel koji se nalazi u jakom magnetnom polju. Nastalo izobličenje je jasno uočljivo u
svakom kvalitetnom audio sistemu.

Naš nosač je napravljen od skupe, višeslojne elektrostatički provodljive pene.
To omogućava statičkim naelektrisanjima da prelaze preko nosača i tako eliminišu
nakupljanje elektrostatičkih razlika polja između poda i kabla, koje bi degradirale signale.

Eliminacija mehaničkih vibracija
Pored eliminisanja efekata razlike elektrostatičkog polja, nosači smanjuju prenos vibracija
kombinujući dva mekana sloja pene za upijanje vibracija sa trećim tvrdim slojem koji ima
različitu rezonantnu frekvenciju. Ovo ne samo da smanjuje vibracije od poda, već i razbija
vibracije stojećeg talasa u samom nosaču. Izuzetno uski unutrašnji sloj nosača formiran je
u V oblik koji smanjuje površinu dodira. To umanjuje prenos vibracione energije od poda
do kabla, istovremeno pruža stabilan oslonac.

Vrhunske performanse
Postavljanje Green Dragon nosača pod signalne kablove, kablove za zvučnike i kablove
za napajanje donosi očigledna poboljšanja Vašem vrhunskom audio sistemu, u jasnoći,
detaljima i rezoluciji.

Lagan i ekonomičan
Lagana i fleksibilna konstrukcija nosača olakšava upotrebu i postavljanje u sistem.
Bez obzira da li se nalazi iza hifi police, okrenut bočno na polici ili obešen između dva
kabela, Green Dragon pruža impresivne performanse po atraktivnoj ceni.

Dimenzije: 70x65x23 mm