Musical Fidelity V-DAC / LME49720 + LME49740 INSIDE!

Opis promene zvuka

Utisak posle ugradnje LME49720NA, LME49740NA
Generalno: Veliki stage, dinamika, svaki instrument svira smireno.
Visoki: Odlični detalji!
Srednji: Snažno, potpuno neutralno.
Bas: Odlična tekstura i definisanost kroz ceo bas opseg!
   Cena ugradnje                                       55 €

U cenu uračunati:
* LME49720NA + pozlaćeno podnožje
* LME49740NA + pozlaćeno podnožje
* usluga ugradnje