Cambridge Audio 650C Azur / LME49720 INSIDE!

Op Amp Upgrade

Zamenjeni NE5532 sa LME49720MA


   LME49720MA, cena ugradnje                67 €

U cenu uračunati:
* LME49720MA - 6 komada
* usluga ugradnje