Audiolab 8000CD / LME49710 INSIDE!

Op Amp Upgrade

Zamenjeni NE5534N sa LME49710HA, plus LM4562NA   LME49710HA, cena ugradnje                90 €

U cenu uračunati:
* LME49710HA - 4 komada + adapteri
* LM4562NA - 1 komad + podnožje
* usluga ugradnje